Радион Умников

Училищният благодетел

Портрет на Радион Умников

Радион Петрович Умников или Рашо Пенков Умников е роден през 1825 г. в колиби Умниците, Габровско. От малък осиротява и за него грижи полага брат му Минчо. Въпреки, че е беден той решава да изучи брат си и го изпраща да учи в частното килийно училище Колювица поп Йовова в Габрово. Рано започва да работи като кираджия като превозва стоки през Шипченския проход, а по-късно учи кожухарство в Търново. Скоро се върнал отново в Габрово и поискал брат му да го изпрати в Русия, закъдето вече бил заминал по-възрастен брат, Тодор. Тръгнал заедно с майката на Николай Ст. Палаузов за Одеса. Там обаче не намира своя брат, тъй като вече бил заминал за Гърция. След като нямало къде да отседне, се главил за слуга в бакалския дюкян на Николай Ст. Палаузов. След няколко години слугуване и учене на търговския занаят успява да събере средства и да започне самостоятелна търговия. Младият Рашо Пенков става Радион Петрович Умников, както го наричали руснаците. След Одеса се премества да живее в Харков, където остава до своята смърт през дек. 1881 г.

Постигнал добро благосъстояние, Радион Умников посвещава живота си на благотворителност. За заслугите си към Харковската община е провъзгласен за „Потомствен почетен харковски гражданин“.

През 1864 г. подарява на Габровското училище 1/6 от къща в Букурещ, наследена от брат си Петър. През 1879 г. габровската община получила приход от тази къща 20 700 гроша, а при продажбата ѝ през 1882 г. – още 33 898 гроша. На 23 октомври 1881 г. Радион Умников прави завещание, с което дарява 24 707 гроша на габровската община за възпитание и образование на сирачета и бедни габровски деца. Поради необходимост от училища, Габровската община изразходва средствата за построяване на училище, което се открива на 1 септ. 1892 г., наречено на името на своя благодетел – Умниковото училище.

Долният етаж бил предназначен за първоначалното училище, а на горния му етаж е бил единствения театрален салон в града. В края на авг. 1911 г. към северния страна на училищната сграда е построено ново крило от четири класни стаи. Със своя единствен театрален салон в града „Умниковото училище” е средище на целия културен живот в града. През 1908 г. салонът се прегражда на учебни стаи и училището остава като непълна девическа гимназия, а от 1923 г. е прогимназия.

Делото на Радион Умников, със средствата на когото било построено училището, го поставя в редиците на просветните дейци в Габрово като Априлов, Палаузов, д-р Никола Василиади и др. Днес, сградата на Умниковото училище очаква новото си предназначение с образователна цел.

Бивша Първа прогимназия „Радион Умников“. Снимка: © Личен архив

Свързани локации