Николай Стефанов Палаузов

Изпълнителят на завещанието на Васил Априлов

Портрет на Николай Ст. Палаузов

Николай Стефанов Палаузов е роден през 1776 г. в Габрово. Той е български търговец и просветен деец, най-близкият съратник на Васил Априлов. Има мнение, че бащиното му име е Стоев, и че може да е роден през 1775 г. или доста по-късно от 1776 г. Палаузови произхождали от с. Мечковица, Габровско, където бил роден бащата на Никола, по професия кърджия. Майката на Никола била от Габрово, където семейството се преместило и си построило къща в Кирчо махала срещу Житния пазар, на днешната ул. Николаевска.

Палаузов е близък приятел на В. Априлов. Идеята си за Габровското училище той споделя най-напред с него и получава пълната му и безусловна подкрепа. Веднага след инициатора той записва в училищната Кондика своето дарение равностойно на Априловото. В периода 1832-1853 г., Палаузов дарява на Габровското училище общо 42 000 гроша. Палаузов използва авторитета и връзките си за събиране на помощи за училището, съдейства да бъде снабдявано с книги и учебни пособия. През 1840 г. той и Априлов поставят началото на Габровската училищна библиотека, която става и българското обществено книгохранилище. Като един от одеските директори на Габровското училище се интересува от развитието му и допринася за укрепването му. Априлов никога не отделя своите усилия от заслугите на Палаузов и цени високо дружбата си с него и мнението му. Повечето писма на Априлов, в които се разкриват становищата му по въпросите на българското културно-просветно развитие, са подписани и от Палаузов. Той е посочен на първо място от тримата душеприказчици, които Априлов определя в завещанието си; задълженията си изпълнява с присъщата си скромност, но отговорно и честно. В съзнанието на съвременниците си и на следващите поколения Априлов и Палаузов са неразделни.

Николай Палаузов умира на 1 юли 1853 г. в Одеса. На 31 октомври 2003 г. в Габрово е почетена паметта на Палаузов с научна сесия на тема "Приносът на рода Палаузови в Българското възраждане" и е поставена паметна плоча, на сградата, където се е намирала тяхната къща в Габрово. През 2004 г. в града е издигнат паметник на Палаузов (скулптор Илия Илиев).

Паметник на Николай Палаузов. Снимка: © ЖБД "Майчина грижа"

Свързани локации