Миньо Попа

Благодетелят на Габровското читалище

Портрет на дядо Миньо Попа

Миньо Иванов Попов (Дядо Миньо Попа) е роден в с. Боженци през 1827 г. Баща му е бил кърджия (пътуващ търговец без капитал, от турската дума „кър“ = поле) и често е вземал сина си Миньо за другар и помощ. Това даму дало възможност да види много села и градове, да се срещне с различни хора, да се запознае и с други кърджии и да се обогати духовно. И това, което не можал да научи от училище, го научил от самия живот. На 12-годишна възраст спечелил една жълтица (махмудия – стара турска златна монета), с която си купил на доизплащане кон и с това започнал своя нерадостен път на кърджия. Сред дъжд и кал, зной и хлад, сред разбойнически нападения той израства като волеви и практичен човек, но и отзивчив към хорските страдания. Дава за габровското въстание от 1876 г. 20 рубли за набавяне на оръжие. Осиновява децата на починалата им слугиня, Ирина Минева от с. Матешевци – Димитър, Дона, Мария и Стефана.

Преселва се в Габрово през 1880 г., където се отдава на търговия с вълна, восък и ножария. За да улесни кърджиите направил пътя от с. Боженци до Габрово до м. Родов дол. Станал прочут търговец и лихвар.

Дядо Миньо починал на 29 септ. 1911 г. За благодарност габровци го погребали в градинката на Читалището. Там е погребана и жена му и на двмата са издигнати паметници.

Пословично пестеливият дядо Миньо Попа е най-щедрият дарител за строежа на Читалището или т.нар. Театрално-библиотечното здание. През 1909 г. зданието било изградено до покрив и парите свършват, а трябват още 30 000 лв. Цялото настоятелство отива при дядо Миньо, който при започване на сградата дава 6 000лв. Той извадил 1 000 наполеона и казал: „Този светилник не трябва да угасва!... Ако аз аз съм окат и сляп за книгата, нека другите да не бъдат като мене“. На другата сутрин в банката им дава и останалите 10 000 лв. Но когато му поискали 5 лв. за марка, той рекъл „Пари за марка не давам“.

За дядо Миню Попа има написани много анекдоти, които го описват като типичен габровски скъперник.

Паметна плоча на сградата на НЧ "Априлов-Палаузов". Снимка: © ЖБД "Майчина грижа"

Свързани локации